25 stycznia – kolejne spotkanie PSzW

Spotkanie Parafialnej Szkoły Wiary, 25 stycznia, dotyczyło Apokalipsy Świętego Jana. Był to ostatni z cyklu wykładów o Piśmie Świętym. Apokalipsa to spisane objawienia Świętego Jana, nacechowana symbolami i zawierajaca przesłanie Pana Jezusa do Kościoła. Apokalipsa ma za zadanie powiedzieć nam o przemijaniu świata, przyjdzie Nowe Jeruzalem. Następne spotkanie 22 lutego. Zapraszamy wszystkich, także nowe osoby. Przyjdź, posłuchaj aby rozwijać swoją wiarę.