Księża Wikariusze

 • Okres przed I wojną światową.
 • Ks. Jan Dzikowski
 • Ks. Franciszek Pruski
 • Ks. Wincenty Eliasz
 • Ks. Dominik Jędrzejewski
 • Ks. Ferdynand Cichocki
 •  
 • Okres międzywojenny
 • Ks. Brunon Magott
 • Ks. Stanisław Bartyzel
 • Ks. Bolesław Lis
 • Ks. Józef  Kępka
 •  
 • Okres II wojny światowej
 • Ks. Walenty Patykiewicz
 • Ks. Marian Frontczak
 •  
 • Okres po II wojnie światowej lata 50-te
 • Ks. Franciszek Marusarz
 • Ks. Wacław Kuflewski
 • Lata 60-te
 • Ks. Henryk Polak
 • Ks. Emilian Sawicki
 • Ks. Jan Bałys (adiutor)
 • Ks. Edward Naróg
 • Ks. Janusz Rakowski
 • Ks. Józef  Karwata
 • Ks. Kazimierz Murat
 •  
 • Lata 70-te
 • Ks. Andrzej Szatniewski
 • Ks. Stanisław Mędera
 • Ks. Ryszard Klempa
 • Ks. Roman Nir
 • Ks. Andrzej Mszyca
 • Ks. Marian Kasprzyk
 • Ks. Janusz Grela
 • Ks. Lechosław Szymanek
 • Ks. Jan Smak
 • Ks. Stanisław Kiedos
 •  Lata 80-te
 • Ks. Edward Krakowski
 • Ks. Marian Szczepański
 • Ks. Leszek Walaszczyk
 • Ks. Marian Szczerba
 • Ks. Józef Gal
 • Ks. Andrzej Domagała
 • Ks. Jan Osuch
 • Ks. Leon Kołek
 • Ks. Wojciech Hadała
 • Ks. Jan Dużniak
 • Ks. Marek Turlejski
 • Ks. Jan Mucha
 • Ks. Zygmunt Furgoł
 •  
 • Lata 90-te
 • Ks. Grzegorz Łukasik
 • Ks. Sławomir Masłowski
 • Ks. Tomasz Schabowicz
 • Początek XXI w. 
 • Ks. Wojciech Wódka
 • Ks. Mariusz Chudy
 • Ks. Sławomir Ostojski
 • Ks. Grzegorz Wierzba
 • Ks. Zbigniew Krawczyk
 • Ks. Krzysztof Juszyński
 • Ks.Andrzej Olejnik
 • Ks. Grzegorz Paszka
 • Ks. Robert Tarasek
 • Ks. Łukasz Dybowski
 • Ks. Michał Pierzchała