Kaplice i kapliczki

Parafia posiada trzy kaplice. Najstarsza znajduje się w Nowej Wsi.
Powstała w dziewiętnastym wieku w miejscu cmentarza dla „zadżumionych” – zmarłych w wyniku zaraz. Cmentarz ten pokazany jest na mapach przełomu XVIII/XIX wieku. Jego powstanie było związane z kultem obrazu św. Sebastiana słynącego łaskami, znajdującego się w kościele parafialnym. Wędrowały do niego pielgrzymki, w tym również ludzi chorych na choroby zaraźliwe, szczególnie cholerę. Szukano u św. Sebastiana ostatecznego ratunku jako u patrona i obrońcy porażonych tymi chorobami. Wielu z nich nie przeżywało tej podróży, więc grzebano ich w tym miejscu.

Kaplica w Poczesnej wybudowana została w 1914 roku przez cegielnię „Korwinów” będącą wtedy w swoim wielkim rozkwicie . Powstała jako votum dziękczynne związane z pomyślnym rozwojem zakładu. Przy tej okazji wprowadzono tutaj element reklamowy firmy.

Budynek kaplicy jest zbudowany tylko z elementów ceramicznych, jakie w owym czasie „ Korwinów „ produkował. Kaplica ta przeżyła elementy grozy. 17 stycznia 1945 roku spadały wokół niej bomby, przez Poczesnę wtedy przetaczały się ostatnie dni II-giej wojny światowej. Widomym znakiem tych wydarzeń jest nieudolnie zalepiona wyrwa na lewej ścianie Kaplicy.

Kaplicę w Hucie Starej A pod wezwaniem św. Marii Magdaleny wybudowali mieszkańcy tej miejscowości.
Kamień węgielny poświęcił i wmurował Arcybiskup dr Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski w dniu 10 października 1998 roku.
Kaplica ta cały czas jest upiększana i ma najważniejsze znaczenie. W każdą niedzielę odprawiana jest w niej Msza Święta.
Parafia posiada jedną figurkę przydrożną Matki Boskiej Różańcowej.
Figurka ta jest ustawiona na placu kościelnym naprzeciwko plebanii.
Postawiono ją dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.
Krzyży w parafii mamy około dwudziestu, wszystkie są zadbane, stoją w miejscach tradycyjnych na skrzyżowaniach dróg.