Małżeństwo

Prawo kościelne postanawia, że ślub ma mieć miejsce w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
Ślub kościelny to Sakrament Małżeństwa. Jest to więc złożenie (pod przysięgą!) przyrzeczeń nie tylko sobie nawzajem, ale również (a nawet przede wszystkim) Panu Bogu. To również zobowiązanie, że w życiu małżeńskim i rodzinnym małżonkowie będą kierować się nauką Kościoła i będą korzystać z Bożej pomocy (modlitwa – uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej mszy świętej – częsta spowiedź i komunia święta).

Obowiązki narzeczonych:

– Spotkania w poradni rodzinnej;
– Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa);
– Udział w kursie przedmałżeńskim;
– Rozmowa z kapłanem;
– Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi;
– 3 miesiące przed ślubem spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich, narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich;
– Spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków (osoby pełnoletnie)

Dokumenty:

– Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron Świadectwo bierzmowania;
– Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka;
– Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy;
– Dowody osobiste;

Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.