Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego
i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

RODZICE PAMIĘTAJCIE!

1. Dziecko do Chrztu Świętego zgłaszamy przynajmniej miesiąc przed planowana datą Chrztu.
2. Rodzice dziecka przedstawiają niżej podane dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
– adres i dane rodziców chrzestnych,
– zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są to rodzice z naszej parafii),
– zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).
3. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:

– ukończyły 16 rok życia,
– przyjęły Sakramenty Pokuty, Eucharystii oraz Bierzmowania,
– są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
4. Rodzicami chrzestnymi nie mogą zostać osoby, które żyją w małżeństwie bez ślubu kościelnego oraz młodzież, która nie uczęszcza na katechizacje w szkole średniej.
5. Rodzice i Rodzice Chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedchrzcielnych.

Wszystkich zapraszamy serdecznie do obejrzenia prezentacji multimedialnej, która w ciekawy i przyjemny sposób obrazuje tematykę Chrztu Świętego. Warto przypomnieć sobie głęboką teologię chrztu, aby lepiej ten sakrament zrozumieć i przeżyć.